Diễn đàn quốc gia “Văn hóa với Doanh nghiệp”: Bàn giải pháp kinh doanh trong môi trường đa văn hóa

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chiều nay, 8/7, Hiệp hội Phát triển văn hoá doanh nghiệp Việt Nam đã tổ chức họp báo, công bố các hoạt động trong khuôn khổ Diễn đàn quốc gia thường niên “Văn hóa với Doanh nghiệp” lần thứ tư năm 2024 .

Theo ông Hồ Anh Tuấn - Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Văn hoá doanh nghiệp Việt Nam, Trưởng BTC cho biết, diễn đàn được tổ chức nhằm góp phần hiện thực hóa các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam, khai thác tiềm năng, thế mạnh, nguồn lực văn hóa đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Đây cũng sẽ là nơi các doanh nghiệp thảo luận, tranh biện, trao đổi kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau để phát huy tác động tích cực, giảm thiểu tác động tiêu cực của môi trường đa văn hóa đến kinh doanh để doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả và phát triển bền vững.

Ông Hồ Anh Tuấn - Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Văn hoá doanh nghiệp Việt Nam, Trưởng BTC phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí

Ông Hồ Anh Tuấn - Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Văn hoá doanh nghiệp Việt Nam, Trưởng BTC phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí

Diễn đàn cũng là dịp để các cơ quan quản lý gặp gỡ, trao đổi với cộng đồng doanh nghiệp, lắng nghe các kiến nghị, đề xuất về cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả trong môi trường đa văn hóa; tôn vinh các doanh nghiệp đạt chuẩn Văn hoá kinh doanh Việt Nam; lan tỏa sâu rộng Cuộc vận động “Xây dựng Văn hoá doanh nghiệp Việt Nam” do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Nội dung của diễn đoàn bao gồm các hoạt đọng chính như: Hội thảo với chủ đề “Kinh doanh trong môi trường đa văn hóa”. Hội thảo tập trung trao đổi, thảo luận, tranh biện xung quanh các vấn đề chính như: Môi trường đa văn hóa trong bối cảnh kinh doanh toàn cầu (Khái niệm, nhận diện các yếu tố của môi trường đa văn hóa, đặc điểm môi trường đa văn hóa: sự tương đồng, khác biệt, giao thoa…); Tác động của môi trường đa văn hóa đến phát triển kinh doanh (Những tác động tích cực - thuận lợi/cơ hội; những tác động tiêu cực - khó khăn, thách thức/nguy cơ, rủi ro); Những khó khăn, rào cản của môi trường đa văn hóa đến hoạt động kinh doanh và phát triển doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa hiện nay; Giải pháp các doanh nghiêp đã, đang và sẽ triển khai để khắc phục và phát huy tác động tích cực của môi trường đa văn hóa; Các kiến nghị với Chính phủ và các cơ quan ban ngành…

Cùng với đó là Lễ tôn vinh và trao chứng nhận “Doanh nghiệp đạt chuẩn Văn hoá kinh doanh Việt Nam” năm 2024. Đây là các doanh nghiệp đã đáp ứng xuất sắc các tiêu chuẩn của Bộ tiêu chí văn hóa kinh doanh Việt Nam do Hội đồng quốc gia xét duyệt “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam” lựa chọn. Bộ tiêu chí đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành tham gia xây dựng và có sự đóng góp trí tuệ, tâm huyết của các nhà khoa học, chuyên gia, đại diện doanh nghiệp và báo chí, đặc biệt là phù hợp với điều kiện của các doanh nghiệp và bối cảnh hội nhập, toàn cầu hóa hiện nay.

Diễn đàn dự kiến diễn ra tại Hà Nội vào ngày 10 tháng 11 năm 2024.