Đến năm 2027, tất cả các tỉnh, thành phố sẽ có Hội đồng trẻ em cấp tỉnh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ban Bí thư Trung ương Đoàn vừa ban hành kết luận về việc tăng cường triển khai mô hình “Hội đồng trẻ em” giai đoạn 2023 – 2027 và đặt mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2027, 100% tỉnh, thành phố thành lập Hội đồng trẻ em cấp tỉnh.
Các đại biểu thiếu nhi tham gia Phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ I

Các đại biểu thiếu nhi tham gia Phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ I

Trung ương Đoàn cho biết, đến nay, cả nước đã có 17 “Hội đồng trẻ em” cấp tỉnh, 40 “Hội đồng trẻ em” cấp huyện và 4 “Hội đồng trẻ em” cấp xã. Hoạt động của mô hình được triển khai với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, sáng tạo, thiết thực tại cơ sở đã trở thành một kênh thông tin hiệu quả, chính thống để trẻ em gửi gắm tâm tư, nguyện vọng.

Thông qua các kỳ họp Hội đồng trẻ em, các thành viên Hội đồng trẻ em đã được trau dồi, nâng cao kỹ năng, phát huy tinh thần đoàn kết, học tập lẫn nhau; là môi trường rèn luyện kiến thức chính trị - xã hội, kỹ năng hiệu quả. Nhiều kiến nghị, đề xuất của trẻ em đã được các cấp chính quyền tiếp thu trong quá trình ban hành các chính sách cụ thể về các vấn đề liên quan đến trẻ em.

Tuy vậy, bên cạnh những kết quả đã đạt được, các hình thức lấy ý kiến của trẻ em về các vấn đề trẻ em nói chung và việc triển khai mô hình “Hội đồng trẻ em” nói riêng thời gian qua vẫn còn một số hạn chế.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Luật Trẻ em năm 2016; Quyết định số 23/QĐ- TTg ngày 07/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021 - 2030; Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, trên cơ sở kết quả triển khai mô hình “Hội đồng trẻ em” trong thời gian qua, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị các cấp bộ Đoàn thực hiện một số giải pháp để tăng cường triển khai mô hình Hội đồng trẻ em.

Theo đó, cần có các giải pháp về nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của mô hình “Hội đồng trẻ em”; thành lập và kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động “Hội đồng trẻ em” các cấp; tổ chức các hoạt động tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng tổ chức, vận hành “Hội đồng trẻ em”; tăng cường công tác phối hợp liên ngành hỗ trợ, tạo điều kiện cho hoạt động của “Hội đồng trẻ em”.

Đối với các đơn vị chưa triển khai mô hình “Hội đồng trẻ em” cấp tỉnh, Ban Thường vụ các tỉnh, thành Đoàn nghiên cứu, thành lập “Hội đồng trẻ em” cấp tỉnh theo hướng dẫn của Hội đồng Đội Trung ương. Phấn đấu đến hết năm 2027, 100% các tỉnh, thành phố triển khai thành lập và hoạt động hiệu quả “Hội đồng trẻ em” cấp tỉnh.