Đề xuất tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội lên 1,6 triệu đồng/tháng từ 1-7-2020

  • 29/04/2020 10:48
  • 0 bình luận
  • Phạm Phương
  • In bài
ANTD.VN - Bộ LĐ-TB&XH vừa có tờ trình gửi Chính phủ về dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng. Trong đó, đề xuất tăng điều chỉnh lương hưu 7,38% từ 1-7-2020.

Tại tờ trình dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng, Bộ LĐ-TB&XH cho biết, theo Luật Bảo hiểm xã hội 2014, Chính phủ quy định việc điều chỉnh lương hưu trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế phù hợp với ngân sách nhà nước và quỹ bảo hiểm xã hội.

Trong khi đó, Nghị quyết của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 cho phép điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,6 triệu đồng/tháng, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng theo quy định (đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm) và trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tăng bằng mức tăng lương cơ sở, thời điểm thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2020.

Căn cứ những quy định trên, Bộ LĐ-TB&XH xây dựng dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng năm 2020.

Theo đó, cơ quan soạn thảo đề xuất tăng điều chỉnh lương hưu tăng thêm khoảng, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng tăng thêm khoảng 7,38%. Mức tăng trên tương xứng với mức lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,6 triệu đồng /tháng từ ngày 1-7. 

Dự thảo Nghị định quy định đối tượng điều chỉnh là người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng trước ngày 01 tháng 7 năm 2020.

Về kinh phí điều chỉnh, Bộ LĐ-TB&XH cho biết, đối với các đối tượng hưởng chế độ bảo hiểm xã hội trước ngày 1/10/1995; hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg, Quyết định số 613/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; người hưởng lương hưu theo Nghị định số 159/2006/NĐ-CP, Nghị định số 11/2011/NĐ-CP của Chính phủ và công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 206/CP của Hội đồng Chính phủ do ngân sách nhà nước bảo đảm.

Số đối tượng được điều chỉnh tại thời điểm tháng 6 năm 2020 ước là 984.236 người, dự kiến kinh phí tăng thêm trong năm 2020 (6 tháng) là 937 tỷ đồng.

Đối với các đối tượng hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 10 năm 1995 trở đi, kể cả đối tượng đang hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 92/2009/NĐ-CP, Nghị định số 34/2019/NĐ-CP, Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2003 và Nghị định số 09/1998/NĐ-CP của Chính phủ do quỹ bảo hiểm xã hội bảo đảm.

Số đối tượng được điều chỉnh tại thời điểm tháng 6 năm 2020 ước là 2.229.827 người, dự kiến kinh phí tăng thêm trong năm 2020 (6 tháng) là 11.602 tỷ đồng.

Đối với cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 130/CP của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày của Hội đồng Bộ trưởng thì kinh phí điều chỉnh được tổng hợp từ nguồn kinh phí địa phương.

Đối với quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg, Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ thì do ngân sách nhà nước bảo đảm.

Tin cùng chuyên mục