Đâu là vũ khí chống tăng tốt nhất thế giới?Đâu là vũ khí chống tăng tốt nhất thế giới?Đâu là vũ khí chống tăng tốt nhất thế giới?Đâu là vũ khí chống tăng tốt nhất thế giới?Đâu là vũ khí chống tăng tốt nhất thế giới?Đâu là vũ khí chống tăng tốt nhất thế giới?Đâu là vũ khí chống tăng tốt nhất thế giới?Đâu là vũ khí chống tăng tốt nhất thế giới?Đâu là vũ khí chống tăng tốt nhất thế giới?Đâu là vũ khí chống tăng tốt nhất thế giới?Đâu là vũ khí chống tăng tốt nhất thế giới?Đâu là vũ khí chống tăng tốt nhất thế giới?Đâu là vũ khí chống tăng tốt nhất thế giới?Đâu là vũ khí chống tăng tốt nhất thế giới?Đâu là vũ khí chống tăng tốt nhất thế giới?Đâu là vũ khí chống tăng tốt nhất thế giới?

Đâu là vũ khí chống tăng tốt nhất thế giới?

ANTD.VN - Vũ khí chống tăng là khắc tinh của các xe bọc thép và xe tăng. Điều nay đã được chứng minh qua rất nhiều cuộc chiến tranh. Chính vì thế mà các cường quốc vũ khí đều rất chú trọng trong việc nghiên cứu phát triển loại vũ khí này. Chuyên gia quân sự Nga Alexander Kotz mới đây đã xếp hạng 5 loại vũ khí chống tăng hàng đầu thế giới ở các tiêu chí độ tin cậy, chính xác và sức mạnh hỏa lực…