Đánh giá lại tài sản, vốn của 3 nhà máy thủy điện

  • 06/01/2022 07:25
  • 0 bình luận
  • Vân Hằng
  • In bài
ANTD.VN -  Theo đề nghị của Bộ Tài chính, các Bộ, ngành liên quan sẽ phải đánh giá lại tài sản của 3 nhà máy thủy điện, gồm: Hòa Bình, Trị An và Ialy.
Đánh giá lại tài sản, vốn của 3 nhà máy thủy điện ảnh 1

Đánh giá lại tài sản Thủy điện Hòa Bình

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 2270/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương đánh giá lại tài sản, vốn của 3 nhà máy thủy điện (Hòa Bình, Trị An, Ialy) thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) theo đề nghị của Bộ Tài chính.

Đối tượng thực hiện đánh giá lại là các tài sản cố định hữu hình của 3 nhà máy thủy điện phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất điện, đang được theo dõi, hạch toán trên sổ sách kế toán theo đúng quy định tại thời điểm đánh giá lại.

Việc đánh giá nhằm sử dụng nguồn chênh lệch tăng do đánh giá lại tài sản, vốn của 3 nhà máy thủy điện để bổ sung vốn điều lệ của EVN theo quy định, tạo nguồn vốn đầu tư phát triển các dự án điện cho EVN nhằm thực hiện cơ cấu lại tài chính, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của EVN giai đoạn 2021-2025. Thời điểm đánh giá lại: 0 giờ ngày 1/7/2021.

Theo Quyết định này, kết quả đánh giá lại được kiểm toán theo quy định của pháp luật về kiểm toán Nhà nước.

Tin cùng chuyên mục