• Phát động cuộc thi truyền thông về biến đổi khí hậu dành cho sinh viên Việt Nam

    Phát động cuộc thi truyền thông về biến đổi khí hậu dành cho sinh viên Việt Nam

    ANTD.VN - Hưởng ứng ngày Quốc tế Giảm nhẹ rủi ro thiên tai (13/10/2021), Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) phối hợp với Tổng Cục Phòng chống thiên tai, Tổng Cục Lâm nghiệp (thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm sáng tạo truyền thông về giảm thiểu tác động của thiên tai và biến đổi khí hậu” dành cho sinh viên Việt Nam.