Cụm thi đua số 6 - Công an thành phố Hà Nội thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao

ANTD.VN - Ngày 8/12, Cụm thi đua số 6 CATP Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc, suy tôn các danh hiệu thi đua năm 2022.