Công tác hậu cần đảm bảo phục vụ chiến đấu tốt

ANTD.VN - Sáng 31-7, CATP Hà Nội đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác hậu cần kỹ thuật 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc CATP chủ trì hội nghị.

Đánh giá chung trong 6 tháng đầu năm, lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật CATP đã đảm bảo các trang thiết bị, phương tiện, vật tư nghiệp vụ, vũ khí, công cụ hỗ trợ, kinh phí, hệ thống thông tin liên lạc... phục vụ tốt công tác thường xuyên, đột xuất của CATP góp phần đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện, ngày lễ lớn diễn ra trên địa bàn Thủ đô.

Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng- Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu tại hội nghị

Đã thường xuyên tổ chức kiểm tra, hướng dẫn việc quản lý sử dụng trang thiết bị phương tiện, xăng dầu, vũ khí, công cụ hỗ trợ, vật tư nghiệp vụ sử dụng kinh phí ở các đơn vị trong CATP đảm bảo đúng quy định.

Công tác tài chính được Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP quan tâm, chỉ đạo, đôn đốc trực tiếp, sát sao. Công tác đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của các đơn vị thuộc CATP tiếp tục được triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả theo mô hình quản lý mới, tranh thủ tối đa sự hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền các địa phương.

Chủ động tiếp thu và triển khai toàn bộ chủ trương, biện pháp công tác lớn do Bộ Công an, UBND TP Hà Nội, CATP chỉ đạo. Tham mưu, phối hợp với các đơn vị trong và ngoài ngành Công an xây dựng, triển khai các phương án đảm bảo an toàn, an ninh thông tin cho Công an Thành phố phục vụ công tác chiến đấu thường xuyên và đột xuất.

Xưởng sửa chữa phương tiện đáp ứng nhu cầu sửa chữa các loại xe của các đơn vị trong CATP

Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chương trình công tác đảm bảo hậu cần kỹ thuật 6 tháng cuối năm 2019, đồng thời nhấn mạnh, làm rõ thêm một số vấn đề.

Theo đó, trong 6 tháng cuối năm 2019, tình hình tội phạm diễn biến phức tạp đặc biệt là tội phạm trên không gian mạng, đòi hỏi CATP Hà Nội không chỉ đổi mới toàn diện biện pháp công tác mà còn phải tăng cường cơ sở vật chất, trang bị phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ, vũ khí và công cụ hỗ trợ... Vì vậy lực lượng Tài chính, HCKT cần nhận thức rõ, kịp thời nắm tình hình để chủ động tham mưu, đề xuất Ban Giám đốc CATP hỗ trợ trang cấp cho các lực lượng kịp thời giải quyết mọi tình huống.

 “Lực lượng Tài chính, HCKT Công an Thành phố tiếp tục đổi mới phương pháp, biện pháp công tác, nâng cao chất lượng, hiệu quả và đơn giản hóa các thủ tục hành chính sâu rộng trên tất cả các mặt công tác. Chỉ huy các đơn vị, cán bộ quản lý địa bàn về công tác tài chính, HCKT tăng cường công tác nắm tình hình thực tiễn công tác nghiệp vụ và chiến đấu ở cơ sở; kịp thời nắm bắt nhu cầu đầu tư, trang bị, ứng dụng khoa học kỹ thuật phục vụ công tác nghiệp vụ và các vấn đề khác có liên quan đến công tác tài chính, HCKT để chủ động tham mưu” - Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng đề nghị.

Ngoài ra, Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng cũng yêu cầu các đơn vị trong CATP tiếp tục thực hiện nghiêm Luật Ngân sách và các quy định của Bộ Công an, Bộ Tài chính trong lĩnh vực này nhất là Quy chế chi tiêu nội bộ của CATP; đảm bảo sử dụng tiết kiệm, đúng mục đích, đúng pháp luật.

Thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác phục vụ kiểm toán nhà nước. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp trụ sở làm việc của Công an Thành phố và Công an các cấp; các dự án mua sắm, trang bị cho các lực lượng; từng bước hiện đại hóa trang thiết bị gắn với tăng cường dự trữ, dự phòng. Phát triển các hệ thống viễn thông, tin học, cơ yếu và hạ tầng kỹ thuật dùng chung cho toàn lực lượng, hoàn thiện Đề án Chính phủ điện tử trong CATP, phần mềm Bản đồ số về ANTT giai đoạn 2, nâng cấp Trang Thông tin điện tử lên Cổng thông tin điện tử, kênh tương tác trực tuyến với người dân và đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào các lĩnh vực công tác Công an.

Chủ động tham mưu sắp xếp tổ chức bộ máy lực lượng tài chính, HCKT Công an Thành phố đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Cải tiến lề lối làm việc của lãnh đạo chỉ huy các cấp; đẩy mạnh đào tạo, tập huấn, nâng cao trình độ về mọi mặt cho CBCS làm công tác tài chính, HCKT...