Còn phụ thuộc điều kiện từng trường

(ANTĐ) - Bộ Giáo dục Đào tạo vừa gửi các trường dự thảo lần 2 Quy chế Học sinh, sinh viên nội trú các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp đóng góp ý kiến để quy chế này chính thức được thực hiện.

Nữ sinh viên được ưu tiên vào ở khu nội trú

Còn phụ thuộc điều kiện từng trường

(ANTĐ) - Bộ Giáo dục Đào tạo vừa gửi các trường dự thảo lần 2 Quy chế Học sinh, sinh viên nội trú các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp đóng góp ý kiến để quy chế này chính thức được thực hiện.

Ký túc xá tương đối khang trang của một trường đại học
Ký túc xá tương đối khang trang của một trường đại học

Theo dự thảo quy chế mới này, có 9 đối tượng được ưu tiên vào khu nội trú của trường đại học, cao đẳng, gồm anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh, HSSV khuyết tật; con liệt sỹ; con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của người có công; người dân tộc thiểu số; người có hộ khẩu thường trú tại vùng cao, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; con mồ côi cả cha lẫn mẹ.

HSSV trong gia đình thuộc hộ nghèo theo quy định hiện hành của Nhà nước; HSSV tích cực tham gia các hoạt động do nhà trường, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội sinh viên, khu KTX hoặc các tổ chức xã hội; học sinh, sinh viên nữ. Lần đầu tiên nữ sinh viên trở thành đối tượng ưu tiên được vào ở nội trú. Trước ngày 15-8, các trường phải đóng góp ý kiến bằng văn bản gửi về Vụ Công tác học sinh sinh viên.

Việc đề nghị các trường đóng góp ý kiến vào dự thảo lần 2 quy chế nhằm mục đích hoàn thiện quy chế hiện hành, đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý học sinh, sinh viên nội trú trong tình hình hiện nay. Chúng tôi đã liên hệ với Vụ Công tác học sinh sinh viên của Bộ Giáo dục Đào tạo nhưng được biết công văn mới gửi đi, chưa có trường nào phản hồi về việc đối tượng ưu tiên quy định trong quy chế này.

Liên lạc với một số trường có lượng sinh viên nữ đông đang theo học để tìm hiểu tính khả thi của quy chế khi đưa nữ sinh viên vào đối tượng ưu tiên ở trong khu nội trú, hầu hết đều cho rằng phụ thuộc vào từng trường. Theo ông Nguyễn Văn Phú - Trưởng phòng Công tác chính trị trường Đại học Luật Hà Nội thì trường ông mỗi khóa tiếp nhận khoảng 1.700-1.800 sinh viên, trong đó khoảng có 60-65% sinh viên nữ.

Trong khi đó trường đang sửa sang, một số phòng trong khu nội trú còn tận dụng thành phòng làm việc của giáo viên. Số lượng sinh viên đông như vậy nhưng quỹ đất nhà trường khá eo hẹp, nên mỗi năm chỉ có khoảng 150 em được vào ở trong khu nội trú. Khi khu nhà làm việc của nhà trường làm xong, quỹ phòng dôi ra nhưng cũng không thể đáp ứng quá 25% số lượng chỉ tiêu đầu vào. Điều này khiến chúng tôi muốn ưu tiên nữ cũng rất khó thực hiện.

Trường Đại học Luật từ trước đến nay vốn chỉ ưu tiên các trường hợp con em gia đình thương binh, liệt sỹ, gia đình hoàn cảnh khó khăn và các em người dân tộc, còn nếu nói ưu tiên nữ thì chưa bao giờ thực hiện, và nếu có thành quy chế thì cũng rất khó thực hiện vì quỹ đất dành cho khu nội trú của nhà trường rất thiếu.

Thực tế một số trường đại học trên địa bàn thành phố hiện nay, có trường nhiều nữ như các trường thuộc khối khoa học xã hội, nhưng cũng có trường nữ ít như khối khoa học tự nhiên kỹ thuật. Nhưng nhìn chung quỹ đất để xây dựng khu nội trú của các trường thật sự khó khăn, không phải trường nào cũng đáp ứng đủ nhu cầu về chỗ ở cho sinh viên. Học viện Báo chí Tuyên truyền cũng là một trường đông sinh viên nữ, nhưng may mắn cũng đáp ứng được cơ bản nhu cầu về chỗ ở cho sinh viên.

Do đặc thù ngành học, nên nhiều sinh viên cũng không muốn ở trong khu nội trú, vì vậy theo ông Phạm Quốc Luật - Trưởng phòng Công tác chính trị Học viện Báo chí Tuyên truyền thì đối tượng nữ theo học tại đây luôn được ưu tiên kể cả trước khi dự thảo lần 2 này được ban hành. So với các trường đại học, cao đẳng khác trên địa bàn thành phố, một phần vì số lượng sinh viên đầu vào không lớn, một phần cũng vì nhà trường có quỹ đất nên chỗ ở nội trú trong ngôi trường này cũng không phải vấn đề lớn.

Được ở trong khu nội trú trong suốt quá trình học tập đối với sinh viên là một niềm mơ ước của nhiều bạn từ tỉnh ngoài về Hà Nội. Đây cũng là một mô hình văn minh, đảm bảo tính kỷ luật, tổ chức và rèn rũa tác phong cùng với việc học tập kiến thức. Có thể thấy hiện nay, sự phức tạp của các khu nhà trọ sinh viên ảnh hưởng không nhỏ đến việc học hành của các nhà tri thức tương lai. Nhiều sinh viên nữ vì không có tiêu chuẩn được ở trong khu nội trú đã gặp không ít điều không hay.

Chúng ta đang hướng tới bình đẳng giới vì vậy việc đưa nữ sinh viên trở thành đối tượng ưu tiên tiếp nhận trong dự thảo lần 2 Quy chế Học sinh, sinh viên nội trú các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp thực sự là tín hiệu vui nhưng đồng thời cũng nhắc nhở các trường phải tạo điều kiện tối đa cho sinh viên đang theo học tại nhà trường có chỗ ở đặc biệt là sinh viên nữ.

Châu Anh