Cố gắng giảm tần suất tai nạn lao động

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 2281/QĐ-TTg, phê duyệt Chương trìnhquốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011-2015. Mục tiêu giảm 5% /năm tần suất tai nạn lao động chết người trong các ngành, lĩnh vực khai khoáng, xây dựng, sử dụng điện, sản xuất kim loại và sản xuất hóa chất.

Cố gắng giảm tần suất tai nạn lao động

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 2281/QĐ-TTg, phê duyệt Chương trìnhquốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011-2015. Mục tiêu giảm 5% /năm tần suất tai nạn lao động chết người trong các ngành, lĩnh vực khai khoáng, xây dựng, sử dụng điện, sản xuất kim loại và sản xuất hóa chất.

Cấp cứu một nạn nhân vụ sụt nóc lò than tại Quảng Ninh

Cấp cứu một nạn nhân vụ sụt nóc lò than tại Quảng Ninh

Chương trình cũng đặt ra mục tiêu trung bình hàng năm tăng 5% số người lao động được khám, phát hiện bệnh nghề nghiệp; tăng thêm 2.000 doanhnghiệp vừa và nhỏ áp dụng hiệu quả hệ thống quản lý công tác an toàn-vệ sinh laođộng.

Ngoài ra, hàng năm hỗ trợ huấn luyện về an toàn-vệ sinh lao động cho trên40.000 người làm các nghề, công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn-vệ sinh lao động; 10.000 người làm các nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;40.000 cán bộ làm công tác an toàn-vệ sinh lao động tại doanh nghiệp.

Để đạt được các mục tiêu trên, chương trình sẽ tiến hành các hoạt động tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật, đầu tư phòng ngừa tai nạn lao động trong các doanh nghiệp có nguy cơ cao về tai nạn lao động; cải thiện điều kiện lao động trong khu vựcdoanh nghiệp vừa và nhỏ, khu vực sản xuất nông nghiệp, ngành nghề nông thôn;triển khai các mô hình phòng, chống bệnh nghề nghiệp phổ biến..., đặc biệt nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người sử dụng lao động, người lao động và cộng đồng trong an toàn-vệ sinh lao động.

Nguồn vốn thực hiện chương trình từ ngân sách nhà nước dự kiến là 730 tỷ đồng. Ngoài ra còn kinh phí đóng góp của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia chương trình; sự tài trợ của các tổ chức trong và ngoài nước.

PV

Theo TTXVN