Có được ủy quyền cho công ty Luật để giải quyết tranh chấp?

ANTD.VN - Chúng tôi là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ trên địa bàn TP Hà Nội. Hiện nay chúng tôi đang có tranh chấp về hợp đồng thương mại với một công ty đối tác. Nay chúng tôi muốn ủy quyền cho một công ty luật  để đại diện cho chúng tôi giải quyết tranh chấp theo quy định của pháp luật thì có được không?Lê Đức Hòa (Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội)

Luật sư Lê Hồng Vân - Công ty Luật TNHH Labor Law Địa chỉ: Phòng 702 tòa nhà Viện công nghệ mới, số 8 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Trả lời: Theo Bộ luật Dân sự 2015, đại diện là việc cá nhân, pháp nhân (sau đây gọi chung là người đại diện) nhân danh và vì lợi ích của cá nhân hoặc pháp nhân khác (sau đây gọi chung là người được đại diện) xác lập, thực hiện giao dịch dân sự. Người đại diện phải có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập, thực hiện.

Điều 138 BLDS quy định về các trường hợp đại diện theo ủy quyền, bao gồm: Cá nhân, pháp nhân có thể ủy quyền cho cá nhân, pháp nhân khác xác lập, thực hiện giao dịch dân sự; Các thành viên hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân có thể thỏa thuận cử cá nhân, pháp nhân khác đại diện theo ủy quyền xác lập, thực hiện giao dịch dân sự liên quan đến tài sản chung của các thành viên hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân…

Người đại diện theo pháp luật xác lập, thực hiện giao dịch dân sự với người thứ ba phải phù hợp với phạm vi đại diện. Việc xác lập, thực hiện giao dịch dân sự làm phát sinh quyền, nghĩa vụ đối với người được đại diện. Đại diện theo ủy quyền chấm dứt theo thỏa thuận hoặc khi thời hạn ủy quyền đã hết; Công việc được ủy quyền đã hoàn thành…

Một cá nhân, pháp nhân có thể đại diện cho nhiều cá nhân hoặc pháp nhân khác nhau nhưng không được nhân danh người được đại diện để xác lập, thực hiện giao dịch dân sự với chính mình hoặc với bên thứ ba mà mình cũng là người đại diện, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Đối chiếu theo quy định trên thì một cá nhân hoặc pháp nhân hoàn toàn có quyền ủy quyền cho một pháp nhân khác. Như vậy, về mặt pháp lý, công ty bạn có thể ủy quyền cho cá nhân là 1 luật sư làm việc tại một tổ chức hành nghề luật hoặc một công ty luật để giải quyết tranh chấp với đối tác. Tuy nhiên, việc ủy quyền cho một công ty luật có tư cách pháp nhân thì tính pháp lý sẽ được đảm bảo hơn rất nhiều.