Chuyện của người giữ nghề làm mặt nạ giấy bồi Trung thu độc đáo ảnh 1Chuyện của người giữ nghề làm mặt nạ giấy bồi Trung thu độc đáo ảnh 2Chuyện của người giữ nghề làm mặt nạ giấy bồi Trung thu độc đáo ảnh 3Chuyện của người giữ nghề làm mặt nạ giấy bồi Trung thu độc đáo ảnh 4Chuyện của người giữ nghề làm mặt nạ giấy bồi Trung thu độc đáo ảnh 5Chuyện của người giữ nghề làm mặt nạ giấy bồi Trung thu độc đáo ảnh 6Chuyện của người giữ nghề làm mặt nạ giấy bồi Trung thu độc đáo ảnh 7Chuyện của người giữ nghề làm mặt nạ giấy bồi Trung thu độc đáo ảnh 8Chuyện của người giữ nghề làm mặt nạ giấy bồi Trung thu độc đáo ảnh 9Chuyện của người giữ nghề làm mặt nạ giấy bồi Trung thu độc đáo ảnh 10Chuyện của người giữ nghề làm mặt nạ giấy bồi Trung thu độc đáo ảnh 11Chuyện của người giữ nghề làm mặt nạ giấy bồi Trung thu độc đáo ảnh 12Chuyện của người giữ nghề làm mặt nạ giấy bồi Trung thu độc đáo ảnh 13Chuyện của người giữ nghề làm mặt nạ giấy bồi Trung thu độc đáo ảnh 14Chuyện của người giữ nghề làm mặt nạ giấy bồi Trung thu độc đáo ảnh 15Chuyện của người giữ nghề làm mặt nạ giấy bồi Trung thu độc đáo ảnh 16Chuyện của người giữ nghề làm mặt nạ giấy bồi Trung thu độc đáo ảnh 17Chuyện của người giữ nghề làm mặt nạ giấy bồi Trung thu độc đáo ảnh 18

Chuyện của người giữ nghề làm mặt nạ giấy bồi Trung thu độc đáo

ANTD.VN - Dù thu nhập không cao nhưng 40 năm nay, ông Đông vẫn quyết tâm để tiếp tục giữ lửa nghề, làm ra hàng chục loại mặt nạ giấy bồi độc đáo, phát huy nét đẹp văn hóa dân tộc trong mỗi dịp Trung thu...