Cảnh sát cơ động được dừng xe kiểm tra trong trường hợp nào?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bộ Công an vừa hoàn thành dự thảo thông tư lần 2, quy định về quy trình hoạt động tuần tra, kiểm soát của cảnh sát cơ động để lấy ý kiến đóng góp.

Theo đó, nhiệm vụ của Cảnh sát cơ động khi thực hiện hoạt động tuần tra kiểm soát quy định phải chấp hành nghiêm sự chỉ huy, chỉ đạo của cấp trên và kế hoạch, phương án tuần tra kiểm soát đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Bảo đảm an ninh, trật tự trong phạm vi địa bàn, khu vực, mục tiêu, tuyến tuần tra kiểm soát; phát hiện, ngăn chặn và xử lý hoặc đề nghị người có thẩm quyền xử lý kịp thời, nghiêm minh hành vi vi phạm pháp luật.

Cảnh sát cơ động được kiểm tra người và phương tiện trong 4 trường hợp

Cảnh sát cơ động được kiểm tra người và phương tiện trong 4 trường hợp

Phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an nhân dân đấu tranh phòng, chống tội phạm và hành vi vi phạm khác thuộc địa bàn, khu vực, mục tiêu, tuyến được phân công tuần tra kiểm soát. Báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền kiến nghị với cơ quan, tổ chức liên quan có biện pháp khắc phục kịp thời những sơ hở, thiếu sót trong quản lý nhà nước về an ninh, trật tự. Thực hiện nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và của Bộ Công an.

Bên cạnh đó, quyền hạn của Cảnh sát cơ động khi thực hiện hoạt động tuần tra kiểm soát gồm có: Kiểm tra, kiểm soát người, phương tiện, đồ vật, tài liệu theo quy định của pháp luật khi thực hiện hoạt động tuần tra kiểm soát;

Phát hiện, ngăn chặn và xử lý hành vi vi phạm pháp luật theo thẩm quyền; Huy động người, phương tiện, thiết bị dân sự của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định tại Điều 16 Luật Cảnh sát cơ động; Sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phục vụ hoạt động tuần tra kiểm soát theo quy định của pháp luật và của Bộ Công an; Thực hiện quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và của Bộ Công an.

Việc kiểm soát người, phương tiện, đồ vật, tài liệu được tiến hành trong các trường hợp sau:

- Khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự.

- Khi có căn cứ để cho rằng trong người, phương tiện có cất giấu đồ vật, tài liệu, phương tiện được sử dụng để vi phạm pháp luật, nếu không kiểm tra, kiểm soát ngay thì đồ vật, tài liệu, phương tiện đó bị tẩu tán, tiêu hủy.

- Khi phát hiện người phạm tội quả tang, người đang bị truy nã.

- Khi phát hiện người, phương tiện, đồ vật, tài liệu, tài sản có thông báo truy tìm.