Cận cảnh tượng mèo vàng 'Kim Mão Vương Bảo' nặng 48kg ngày vía Thần Tài ảnh 1Cận cảnh tượng mèo vàng 'Kim Mão Vương Bảo' nặng 48kg ngày vía Thần Tài ảnh 2Cận cảnh tượng mèo vàng 'Kim Mão Vương Bảo' nặng 48kg ngày vía Thần Tài ảnh 3Cận cảnh tượng mèo vàng 'Kim Mão Vương Bảo' nặng 48kg ngày vía Thần Tài ảnh 4Cận cảnh tượng mèo vàng 'Kim Mão Vương Bảo' nặng 48kg ngày vía Thần Tài ảnh 5Cận cảnh tượng mèo vàng 'Kim Mão Vương Bảo' nặng 48kg ngày vía Thần Tài ảnh 6Cận cảnh tượng mèo vàng 'Kim Mão Vương Bảo' nặng 48kg ngày vía Thần Tài ảnh 7Cận cảnh tượng mèo vàng 'Kim Mão Vương Bảo' nặng 48kg ngày vía Thần Tài ảnh 8Cận cảnh tượng mèo vàng 'Kim Mão Vương Bảo' nặng 48kg ngày vía Thần Tài ảnh 9Cận cảnh tượng mèo vàng 'Kim Mão Vương Bảo' nặng 48kg ngày vía Thần Tài ảnh 10

Cận cảnh tượng mèo vàng 'Kim Mão Vương Bảo' nặng 48kg ngày vía Thần Tài

ANTD.VN -Bức tượng Kim Mão Vương Bảo (Mèo Vàng mang Tài Lộc) nặng 48kg, tương đương gần 1.280 lượng vàng đang được trưng bày tại một tập đoàn vàng bạc nhân ngày vía Thần Tài.