Cam kết lộ trình thực hiện và giải pháp đảm bảo an toàn phòng cháy trên địa bàn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 3-2, UBND quận Tây Hồ, Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch, quy định về việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn đưa vào sử dụng trước khi Luật Phòng cháy, chữa cháy có hiệu lực.
Cam kết lộ trình thực hiện và giải pháp đảm bảo an toàn phòng cháy trên địa bàn ảnh 1

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - CAQ Tây Hồ diễn tập phương án chữa cháy, CNCH tại cơ sở học đường trên địa bàn

Tại Hội nghị, Thượng tá Nguyễn Xuân Tuấn, Phó trưởng CAQ Tây Hồ cho biết: “Thực hiện kế hoạch của UBND quận Tây Hồ về thực hiện Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND ngày 06/7/2022 của HĐND Thành phố quy định về việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn Thành phố Hà Nội được đưa vào sử dụng trước khi Luật phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực. Lực lượng CAQ Tây Hồ đã chủ động tham mưu lực lượng chức năng đồng thời chủ động các biện pháp tăng cường giải pháp, hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện khắc phục tồn tại về PCCC đối với cơ sở thuộc diện điều chỉnh của Nghị quyết”.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ phát biểu: “Để hiệu quả nhiệm vụ phải nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH, cũng như thực hiện yêu cầu của Nghị quyết số 05”.

Theo đó, từng bước làm giảm và hướng tới năm 2025 mục tiêu 100% cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội được đưa vào sử dụng trước khi Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực được khắc phục, đảm bảo an toàn PCCC theo quy định.

Xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các cơ sở thuộc diện điều chỉnh của Nghị quyết không thực hiện cam kết lộ trình khắc phục hoặc có cam kết nhưng quá thời hạn cam kết mà không hoàn thành việc khắc phục và không thực hiện các nội dung khác được quy định tại Nghị quyết.

Thời gian phê duyệt kế hoạch, cam kết lộ trình, thời hạn khắc phục các nội dung tồn tại của cơ sở thuộc diện điều chỉnh của Nghị quyết: Hoàn thành trước ngày 15/3/2023.

Cũng tại hội nghị đồng chí Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ, các phòng, ngành thuộc quận bám sát nhiệm vụ, tiếp tục hướng dẫn các cơ sở thực hiện đúng lộ trình, tiến độ đề ra và giao các nhiệm vụ cụ thể với từng đơn vị. Theo đó, Công an quận là Cơ quan Thường trực giúp lãnh đạo UBND Quận theo dõi, đôn đốc việc triển khai, thực hiện Kế hoạch.

Chủ trì, tham mưu UBND Quận triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ được phân công. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện của các Phòng, ban thuộc Quận, UBND các phường để kịp thời tham mưu Công an Quận báo cáo UBND Quận chỉ đạo.

Cam kết lộ trình thực hiện và giải pháp đảm bảo an toàn phòng cháy trên địa bàn ảnh 2

Thượng tá Nguyễn Xuân Tuấn, Phó trưởng CAQ Tây Hồ báo cáo, hướng dẫn các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC

Các biện pháp xử lý đối với các trường hợp không cam kết lộ trình thực hiện hoặc có cam kết lộ trình thực hiện, nhưng quá thời hạn cam kết mà không hoàn thành việc khắc phục và không thực hiện các nội dung được quy định tại Nghị quyết theo quy định của pháp luật.

UBND các phường phối hợp với Công an quận đôn đốc, giám sát chủ đầu tư cam kết lộ trình, thời gian thực hiện đảm bảo yêu cầu của Nghị quyết.

Phối hợp với Công an quận có các biện pháp xử lý đối với các trường hợp không thực hiện các nội dung được quy định tại Nghị quyết theo quy định của pháp luật.

Đối với các cơ sở thuộc diện điều chỉnh của Nghị quyết khẩn trương xây dựng kế hoạch, lộ trình, phương án thực hiện và cam kết lộ trình thực hiện gửi về UBND quận để được phê duyệt trước ngày 5/3/2023 và tổ chức thực hiện khắc phục theo đúng trình tự, thủ tục và thời hạn Nghị quyết đề ra.