Bắt tay ngay vào việc từ những ngày đầu năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sáng 8-1, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong.

Bảo đảm tiến độ, nhiều đổi mới, sáng tạo

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy trình bày báo cáo tổng kết, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho biết, năm 2021, mặc dù trước nhiều thách thức từ tác động của đại dịch Covid-19, song các ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Thành ủy đã phát huy tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, sáng tạo, nâng cao chất lượng tham mưu, thực hiện nghiêm chủ đề năm 2021: “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”.

Nổi bật, các ban Xây dựng Đảng và Văn phòng Thành ủy đã phối hợp tham mưu, góp phần tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tham mưu quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố với nhiều đổi mới, sáng tạo, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính, không để ảnh hưởng tiến độ, hiệu quả trong bối cảnh dịch Covid-19. Thành ủy đã sớm ban hành và tổ chức triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, 10 chương trình công tác lớn của Thành ủy, 2 nghị quyết chuyên đề với nội dung đã được nghiên cứu, thảo luận, lựa chọn kỹ lưỡng, sát hợp với tình hình thực tiễn, có trọng tâm, trọng điểm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đặc biệt, các ban Đảng và Văn phòng Thành ủy đã phối hợp tham mưu Thành ủy huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp đoàn kết, đồng lòng, quyết liệt thực hiện “mục tiêu kép” vừa kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, chuyển sang trạng thái “thích ứng an toàn, linh hoạt”, bảo đảm an sinh xã hội, vừa thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, khôi phục, phát triển kinh tế.

Năm 2022, Ban Thường vụ Thành ủy xác định 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm đối với các ban Đảng và Văn phòng Thành ủy, trong đó tập trung tham mưu triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố; tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; phối hợp tham mưu lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ, vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng đồng chí Nguyễn Kim Hoàng - nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng đồng chí Nguyễn Kim Hoàng - nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy.

Đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo, phương pháp làm việc

Kết luận hội nghị, nhấn mạnh một số kết quả nổi bật trên các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng với nhiều dấu ấn mới, có ý nghĩa tiền đề, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị, trong đó có sự tham mưu, đóng góp quan trọng của các ban xây dựng Đảng, Văn phòng cấp ủy các cấp và toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thành phố.

Bí thư Thành ủy cũng nghiêm túc chỉ rõ một số hạn chế còn tồn tại, đồng thời yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, các ban Đảng và Văn phòng cấp ủy nghiêm túc rút kinh nghiệm và có giải pháp khắc phục cho bằng được trong thời gian tới. Trên cơ sở đánh giá toàn diện những kết quả đạt được năm 2021 vừa qua, Bí thư Thành ủy chỉ ra 5 bài học kinh nghiệm sâu sắc để các cấp ủy Đảng cùng nắm bắt, vận dụng trong năm 2022. Trong đó, Bí thư Thành ủy khẳng định, phải luôn quán triệt sâu sắc và chấp hành nghiêm túc, đồng thời vận dụng sáng tạo, linh hoạt sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương vào tình hình thực tiễn của Thủ đô; phát huy mạnh mẽ truyền thống đoàn kết, trên dưới một lòng trong toàn Đảng bộ, các cấp, các ngành. Chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; kết hợp với quyết liệt đổi mới tư duy, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới và chịu trách nhiệm vì công việc chung, vì lợi ích của nhân dân.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh trao Cờ thi đua của UBND thành phố cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh trao Cờ thi đua của UBND thành phố cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc

Tạo khí thế phấn khởi, thi đua trong thực hiện nhiệm vụ

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nêu rõ, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị các cấp trong mọi thời điểm đều được xác định là nhiệm vụ then chốt, có vai trò và ý nghĩa quyết định việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của thành phố. Đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, các ban xây dựng Đảng và Văn phòng cấp ủy các cấp tập trung thực hiện đầy đủ, kịp thời, toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 được nêu trong Báo cáo, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh và lưu ý thêm 6 nội dung chủ yếu. Cụ thể:

Về công tác tư tưởng, tuyên giáo, yêu cầu tiếp tục đổi mới nội dung và nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục và hiệu quả của công tác giáo dục chính trị tư tưởng; nâng cao chất lượng công tác dự báo và giải quyết các vấn đề truyền thông, chống quan điểm sai trái, âm mưu, thủ đoạn chống phá trên các phương tiện thông tin đại chúng; đồng thời nắm bắt, dự báo kịp thời diễn biến những vấn đề lớn, phức tạp tác động đến tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô để có giải pháp phù hợp...

Về công tác tổ chức xây dựng Đảng, chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy Đảng, nhất là cấp cơ sở gắn với việc triển khai nghiêm túc Kết luận số 21-KL/TƯ của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; hoàn thiện các quy trình, quy định, quy chế liên quan đến công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ một cách dân chủ, công khai, minh bạch...

Về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, đề nghị cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp tổ chức thực hiện nghiêm túc kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2022 với phương châm “giám sát phải mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực...

Về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, tập trung rà soát, giải quyết, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, vụ việc phức tạp tồn đọng, kéo dài, giải quyết dứt điểm các nội dung theo kết luận thanh tra, kiểm tra; chú trọng phát hiện qua tự kiểm tra, giám sát nội bộ; kiên quyết xử lý nghiêm hành vi vi phạm, bảo đảm “không có vùng cấm” trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực; ngăn chặn tệ “phiền hà sách nhiễu” trong một bộ phận cán bộ, công chức thực thi công vụ...

Về công tác dân vận, phải nắm bắt kịp thời và dự báo sát tình hình nhân dân để tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc dân sinh, khiếu nại, tố cáo, những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; đẩy mạnh thực hiện các nội dung công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước, chính quyền các cấp, phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên...

Về công tác Văn phòng cấp ủy, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, tổng hợp, theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện các kết luận, chỉ đạo của cấp ủy các cấp; sớm đề xuất sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc số 01 ngày 7-12-2020 của Thành ủy và sớm hoàn thành việc tham mưu tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô giai đoạn 2011-2020…

Đề cập bối cảnh chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết cổ truyền dân tộc, Bí thư Thành ủy chỉ đạo người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 16-12-2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền phải chịu trách nhiệm toàn diện về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn; chuẩn bị sẵn sàng trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ; quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau, nhà nhà, người người đều có Tết trong không khí vui tươi, an lành, hạnh phúc. “Nhiệm vụ của chúng ta trong thời gian tới là rất nặng nề, đòi hỏi phải nỗ lực nhiều, quyết tâm cao, hành động phải quyết liệt để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đã đề ra. Các cấp, các ngành theo chức năng, nhiệm vụ phải bắt tay ngay vào việc ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2022, tạo khí thế phấn khởi, hăng say thi đua trong thực hiện các nhiệm vụ” - Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.