‘Bão lửa’ Nga hủy diệt 230 mục tiêu Ukraine chỉ trong một ngày‘Bão lửa’ Nga hủy diệt 230 mục tiêu Ukraine chỉ trong một ngày‘Bão lửa’ Nga hủy diệt 230 mục tiêu Ukraine chỉ trong một ngày‘Bão lửa’ Nga hủy diệt 230 mục tiêu Ukraine chỉ trong một ngày‘Bão lửa’ Nga hủy diệt 230 mục tiêu Ukraine chỉ trong một ngày‘Bão lửa’ Nga hủy diệt 230 mục tiêu Ukraine chỉ trong một ngày‘Bão lửa’ Nga hủy diệt 230 mục tiêu Ukraine chỉ trong một ngày‘Bão lửa’ Nga hủy diệt 230 mục tiêu Ukraine chỉ trong một ngày‘Bão lửa’ Nga hủy diệt 230 mục tiêu Ukraine chỉ trong một ngày‘Bão lửa’ Nga hủy diệt 230 mục tiêu Ukraine chỉ trong một ngày

‘Bão lửa’ Nga hủy diệt 230 mục tiêu Ukraine chỉ trong một ngày

ANTD.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 13/7 tuyên bố, các loại hỏa lực Nga đã đánh vào hơn 230 cơ sở quân sự của Ukraine chỉ trong một ngày, tiêu diệt hàng trăm mục tiêu quan trọng.