Ban hành mức tiền lãi chậm nộp bảo hiểm xã hội năm 2018

  • 12/03/2018 15:35
  • 0 bình luận
  • Phạm Phương
  • In bài
ANTD.VN - Mức lãi suất chưa đóng, chậm đóng, chiếm dụng tiền đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp áp dụng từ ngày 1-1-2018 bằng 1,208 %/tháng.

Ban hành mức tiền lãi chậm nộp bảo hiểm xã hội năm 2018 ảnh 1

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành thông báo về mức lãi suất chậm nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp áp dụng từ ngày 1-1-2018. 

Cụ thể, theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 6 Quyết định 60/2015/QĐ-TTg mức lãi suất đối với trường hợp người sử dụng lao động chậm đóng bảo hiểm y tế từ 30 ngày trở lên sẽ bằng 02 lần mức lãi suất thị trường liên ngân hàng kỳ hạn 9 tháng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố trên Cổng Thông tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm trước liền kề tính trên số tiền, thời gian chậm đóng.

Mức lãi suất thị trường liên ngân hàng kỳ hạn 9 tháng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố trên Cổng Thông tin điện tử ngày 29-12-2017 là 4,50%/năm; tương đương bằng 0,375%/tháng. Do đó, mức lãi suất chậm đóng BHYT áp dụng từ ngày 01-01-2018 bằng 0,75 %/tháng.

Đối với bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp: Theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 6 Quyết định 60/2015/QĐ-TTg mức lãi suất đối với các trường hợp người sử dụng lao động chưa đóng, chậm đóng, chiếm dụng tiền đóng, hưởng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp từ 30 ngày trở lên sẽ  bằng 2 lần mức lãi suất đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp bình quân của năm trước liền kề.

Mức lãi suất đầu tư năm 2017 bằng 7,25 %/năm; tương đương bằng 0,604 %/tháng. Do đó, mức lãi suất chưa đóng, chậm đóng, chiếm dụng tiền đóng, hưởng BHXH, BHTN áp dụng từ ngày 01-01-2018 bằng 1,208 %/tháng.

So với năm 2017, mức lãi suất chậm đóng bảo hiểm y tế đã giảm 0,217%/tháng, mức lãi suất chậm đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp đã giảm 0,109%/tháng.

Tin cùng chuyên mục