14 bộ ngành, 22 tỉnh, thành phố thực hiện thi tuyển lãnh đạo quản lý

  • 30/12/2020 14:55
  • 0 bình luận
  • Phạm Phương
  • In bài
ANTD.VN - Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, đến nay ngành nội vụ đã hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; hoàn thành vượt mục tiêu Bộ Chính trị giao về tinh giản biên chế.
14 bộ ngành, 22 tỉnh, thành phố thực hiện thi tuyển lãnh đạo quản lý ảnh 1

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phát biểu tại hội nghị

Ngày 30-12, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 5 năm giai đoạn 2016-2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 của ngành nội vụ.

Trình bày báo cáo tổng kết tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, ngành Nội vụ đã hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; hoàn thành vượt mục tiêu Bộ Chính trị giao về tinh giản biên chế.

Theo đó, bộ máy tại các bộ, ngành Trung ương giảm 12 vụ và tương đương; cục và tương đương tăng 7 tổ chức; Tổng cục và tương đương tăng 2 tổ chức (không tính Bộ Công và Bộ Quốc phòng).

Ở địa phương, các cơ quan chuyên môn (sở ngành) giảm 5 tổ chức; giảm 973 phòng, 127 chi cục; phòng thuộc chi cục giảm 1.179; tổ chức hành chính khác thuộc UBND cấp tỉnh giảm 12. Ở cấp huyện, giảm 294 cơ quan chuyên môn, trong đó có 278 phòng Dân tộc.

Liên quan đến công tác quản lý biên chế và tinh giản biên chế, bà Phạm Thị Thanh Trà cho biết, biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước năm 2021 là 247.344 biên chế, giảm 27.504 biên chế (tương ứng giảm 10,01% so với năm 2015), vượt mục tiêu giảm tối thiểu 10% theo Nghị quyết của Đảng.

Biên chế sự nghiệp năm 2021 là 1.783.174 người, giảm 242.703 biên chế (tương ứng giảm 11,98% so với năm 2015), vượt mục tiêu giảm tối thiểu 10% theo Nghị quyết của Đảng.

Số lượng cán bộ, công chức cấp xã và số người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố hiện nay là 1.031.851 người, giảm 147.290 người (tương ứng 12,49% so với năm 2015).

Giai đoạn năm 2015 – 2020, cả nước đã tinh giản được 67.218 người gồm: 4.965 người thuộc khối các cơ quan, tổ chức ở Trung ương và 62.253 người thuộc khối các cơ quan, tổ chức ở địa phương; theo chính sách tinh giản biên chế.

Trong số này, có 54.899 người hưởng chính sách về hưu trước tuổi, 12.172 người hưởng chính sách thôi việc ngay, 67 người hưởng chính sách thôi việc sau khi đi học nghề và 80 người hưởng chính sách do chuyển sang tổ chức khác.

Nói thêm về công tác quản lý biên chế, Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, trong nhiệm kỳ này, Bộ Nội vụ đã phối hợp với các ban ngành thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng tại các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương và địa phương.

Kết quả, có 14 cơ quan Trung ương thực hiện thí điểm tổ chức thi tuyển với 30 vị trí và 22 địa phương thực hiện thí điểm thi tuyển, với 109 vị trí.

Bộ Nội vụ tham mưu Chính phủ kiến nghị với Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, quyết định nhân rộng việc thực hiện thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý thông qua thi tuyển tại các bộ, ngành, địa phương và tiến hành tổng kết vào Quý IV năm 2022 (sau 05 năm triển khai Đề án).

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo của Bộ Nội vụ cũng chỉ ra những hạn chế, vướng mắc như việc sắp xếp tổ chức bộ máy của các đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW khóa XII vẫn còn một số nội dung chưa đạt yêu cầu.

Kết quả thực hiện chính sách tinh giản biên chế chưa thực sự gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 39-NQ/TW mà mới chỉ tập trung vào việc giảm số lượng người hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Ghi nhận những thành quả đạt được, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã biểu dương và đánh giá cao công tác sắp xếp, tinh gọn bộ máy hành chính và sự nghiệp có nhiều tiến bộ của ngành nội vụ.

Theo đó, tổ chức bộ máy hành chính, sự nghiệp từng bước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đấy mạnh việc phân cấp, ủy quyền cho các bộ, ngành và địa phương góp phần thúc đẩy tính độc lập, tự chủ, tự chịu trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan các cấp trong việc quyết định và tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cũng đề nghị toàn ngành nội vụ phải thẳng thắn đánh giá và nhìn nhận khách về một số hạn chế để khắc phục và đề ra những giải pháp cụ thể, khả thi, bám sát yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, với tinh thần cầu vì mục tiêu xây dựng nền hành chính tin gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả phục vụ nhân dân được tốt hơn.

Tin cùng chuyên mục