Video: Báo Công an Nghệ An - 1/4 thế kỷ tận tụy, cống hiến

Thứ sáu 12/06/2009 17:29

(ANTĐ) - Trải qua chặng đường 25 năm xây dựng và trưởng thành, Báo Công an Nghệ An luôn bám sát đường lối của Đảng, Nhà nước và ngành Công an. Tờ báo ngày càng tỏ ra là một mũi nhọn quan trọng trên mặt trận bảo vệ An ninh Tổ quốc, thực sự là diễn đàn của CBCS công an và nhân dân trên lĩnh vực bảo vệ ANTT, là người bạn tin cậy và thân thiết của các tầng lớp bạn đọc.

Video: Báo Công an Nghệ An - 1/4 thế kỷ tận tụy, cống hiến

(ANTĐ) - Trải qua chặng đường 25 năm xây dựng và trưởng thành, Báo Công an Nghệ An luôn bám sát đường lối của Đảng, Nhà nước và ngành Công an. Tờ báo ngày càng tỏ ra là một mũi nhọn quan trọng trên mặt trận bảo vệ An ninh Tổ quốc, thực sự là diễn đàn của CBCS công an và nhân dân trên lĩnh vực bảo vệ ANTT, là người bạn tin cậy và thân thiết của các tầng lớp bạn đọc.

Báo Công an Nghệ An vinh dự đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhì

Việt Anh - Ngọc Anh

Việt Anh - Ngọc Anh